Mobilné oplotenie

Prístupnosť a použiteľnosť stránok

  • Internetové stránky www.mobilneoplotenie.sk sú navrhnuté a spracované s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu.
  • Pri tvorbe stránok v maximálnej miere prihliadame k hlavným normám WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Stránky spĺňajú podmienky pre zverejňovanie informácií ďiaľkovým prístupom v zhode s takzvanými pravidlami WAI (Web Accessibility Initiative, Iniciativa pre bezbariérový prístup), a metodické pokyny "Blind Friendly Web" (projekt Zjednotenej organizácie nevidomých a slabozrakých).
  • Obsah a jeho rozvrhrnutie na stránkach sú vytvorené štrukturálnym HTML 4.01 Transitional, samotná grafická úprava potom pomocou kaskádových štýlov (CSS). Veľkosti textov sú definované v relativných jednotkách a možno ich jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov internetových prehliadačov.
  • Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné ako pre alternatívne prehliadače, tak aj pre osoby so špecifickými potrebami (formou alternatívneho obsahu).
  • Stránky sú testované v bežne používaných Internetových prehliadačoch – MSIE 5.5 a vyšší, Opera 7 a vyšší, Mozilla FireFox a Gecko, Netscape 6.0 a vyšší a Konqueror, rozlišenie obrazovky minimálne 800x600 bodov (doporučené rozlišenie 1024x768), hĺbka farieb HighColor, kódovanie písma Windows 1250 (font Arial).
  • Stránky umožňujú tlač vybraných informácií na tlačiarňach.