Mobilné oplotenie

Dodacie podmienky

Všetky zobrazované položky mobilného nielen stavebného oplotenia sú vedené skladom, môže sa však stať, že dôjde k dočasnému výkyvu v stave zásob. V tomto prípade Vás upozorníme ihneď po zaslaní Vašej on-line objednávky a oznámime Vám najbližší možný termín dodávky, alebo Vám pomôžeme vybrať alternatívne riešenie. Pokiaľ Vám bude po vystavení Vašej on-line objednávky zaslaná "Výzva k platbe" s výpisom Vami vybraných položiek, znamená to, že Vami vybrané položky sú skladom a pripravené k expedícii. Zároveň dôjde k zablokovaniu Vami objednaných položiek na našom sklade do doby peňažnej úhrady. K odoslaniu tovaru dôjde do 2 dní po obdržaní platby na náš účet. O obdržaní fin. prostriedkov na náš účet Vás budeme informovať e-mailom ktorého súčasťou je aj náhľad daň. dokladu, ktorého originál súčasne posielame v písomnej podobe poštou.

Pokiaľ nebude "Výzva k platbe" vystavená a odoslaná na základe Vami vytvorenej on-line objednávky uhradená do 14-tich dní (viď. dátum splatnosti ), považujeme túto z Vašej strany za zrušenú a vybraný tovar bude na sklade odblokovaný pre ostatných zákazníkov a Vaša on-line objednávka v našom systéme bude automaticky stornovaná.

Všetok nami ponúkaný tovar je uvolnený k expedícii až v okamihu došlej platby na náš účet, súčasne Vám bude automaticky vystavený a zaslaný daňový doklad. Objednať na faktúru môže iba zákazník, ktorý v minulosti už odoberal, preukázal svoju solventnosť a tento spôsob obchodovania bol dojednaný na základe osobného jednania so zástupcom našej firmy.

V momente odoslania tovaru na Vami uvedenú adresu sa s Vami opäť spojíme a budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Spoločnosť Tempoline Slovakia s.r.o., ako prevádzkovateľ serveru "mobilneoplotenie.sk" a špecialista na stavebné oplotenie si vyhraďuje právo na zmenu v sortimente a technické úpravy jednotlivých typov výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

Postup tvorby objednávky až do fázy odoslania, prípadne prevzatia tovaru (obchodné podmienky) je podrobne popísaný v sekcii " Ako objednať" odstavec III.