Mobilné oplotenie

Ochrana osobných údajov

  • Všetky údaje získané od návštevníkov stránok, sú považované za osobné a sú chránené podľa zákona č.428/2002 Zb.z. o  ochrane osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje návštevníkov nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.
  • Niektoré údaje o návštevníkoch sú automaticky zhromažďované v priebehu ich návštev pre štatistické účely. Ide napr. o IP adresu, operačný systém, verziu prehliadača a rozlíšenie obrazovky počítača. Tieto údaje sú následne použité pri vedení štatistík a ďalšom vývoji internetových stránok www.mobilneoplotenie.sk
  • Niektoré časti Internetových stránok používajú na identifikáciu tzv. „Cookies“ súbory. „Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači návštevníka. Tieto súbory využívá väčšinou daný server, ktorý má potom možnosť identifikovať návštevníka, ktorý už stránky navštívil. Zároveň „Cookies“ umožňujú sledovať jeho chovanie a následne lepšie vyvíjať stránky www.mobilneoplotenie.sk, alebo napríklad lepšie zamerať štruktúru obsahu apod….
  • „Cookies“ nie su programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači návštěvníka. Väčšina Internetových prehliadačov umožňuje zakázať používanie „Cookies“. Stránky vyžadujúce „Cookies“ po neakceptovaní prehliadačom však nemusia vždy fungovat správne.