Mobilné oplotenie

Kontakt

Prevádzkovateľom predajného obchodného serveru www.mobilneoplotenie.sk je spoločnosť:

TEMPOLINE SLOVAKIA s.r.o 
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina 

IČ: 36714712
IČDPH: SK2022294098
spol. reg. Okresným súdom Žilina vl.č. 18399/L

e-mail: info@mobilneoplotenie.sk
fax: + 421 414 332 352
tel.: + 421 915 431 461 
www.mobilneoplotenie.sk