Mobilné oplotenie

Ochrana autorských práv

  • Prevádzkovateľom Internetových stránok www.mobilneoplotenie.sk je Tempoline Slovakia s.r.o.
  • Nositeľom autorských práv k týmto stránkám je Tempoline Slovakia s.r.o.
  • Obsah Internetových stránok www.mobilneoplotenie.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie alebo ďalšie šírenie textov, fotografií vrátane aplikácií bez písomného súhlasu autorov nie je dovolené a je nezákonné. Prehliadanie Internetových stránok www.mobilneoplotenie.sk je bezplatné.
  • V súlade so zákonom č. 618/2003 Zb.z., o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) vrátane neskorších vyhlášok je prevádzkovateľovi umožnené vykonávať majetkové práva k týmto Internetovým stránkám.
  • Tempoline Slovakia s.r.o. vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na týchto stránkách boli aktuálne, a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu nemôže Tempoline Slovakia s.r.o. zaručiť dokonalú presnosť ich obsahu. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na Internetových stránkách a môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia robiť zmeny obsahu i funkčných možností. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užíváním stránok.
  • Všetky popisy produktov boli výhradne vytvorené firmou Tempoline Slovakia s.r.o. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (najmä popisy a vyobrazenie predávaných produktov) nesmie byť kopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv. Porušovanie autorských práv bude postihované podľa zákona